Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Tuleva toiminta 14.5.-17.6.2018

 

Matutdelning bakom församlingscentret på måndagar kl 14.15

 

 • Mån 14.5. kl 18 kyrkofullmäktige
  Kaffe före mötet. Välkommen!
 • To 17.5. klo 18 Musiklekis (sista gången)
 • Sö 20.5. kl 10.30 kransnedläggning vid gravplats, de stupades minnesdag
 • Sö 20.5 kl 11 Pingstdagens mässa
  Gunilla Teir kyrkokör, kyrkokaffe
 • Ke 23.5. Församlingsresa till Storå anm. diakonissan 040-1562362
 • To 24.5. kl 13.15 Andakt på Mariehemmet, kl 13.45 Tovesstuga
 • Lö 26.5 Café Joh 3:16 Missionscafé kl 9-16
 • Sö 27.5. kl 11 Gudstjänst
  Eliisa Risku-Åberg, Anders Kronlund
 • Ti 5.6. klo 18 Grillkväll på Fredriksberg
  Ny diakonissa Susanne Vesterlund är med.
 • Sö 10.6. kl 11 Tvåspåråkig gudstjänst
  Kyrkokaffe
 • 14.6. kl 18 Sommarmusik i kapellet
  Hanna Södergrann
 • Sö 17.6. kl 11 Tvåspåråkig konfirmationsmässa

 

 

 

 
Fler artiklar...