Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Gravskötsel

 

Avtal om gravskötsel

Innehavare av graven kan göra tidsbundet avtal om gravskötseln som gäller graven på Kaskö begravningsplan.

Avtalsenliga arbeten

- skötsel av gräsmatta på graven
- skötsel av sand på graven
- blommor och skötsel av dem under sommaren
- bevattning
- på hösten: ljung på graven
- på julafton: ljus på graven

I skötseln efterföljs den medelstandard, som är allmänt i skötseln av gravar som församlingen har vård om.

Församlingens kansli: tel. 0400 267 925, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Allmänna avtalsvillkor

  1. De gravskötselavgifter som församlingen får in, bokas i församlingens gravvårdsfond som sköts och hålls skild från församlingens övriga penningmedel. Församlingen svarar för förpliktelserna i avtalen om gravskötsel med enbart gravvårdsfondens medel. Församlingens skattemedel används inte för att fylla förpliktelserna i avtalen om gravskötsel.
  2. För gravskötseln används den skötselavgift som betalas under avtalstiden samt avkastningen som influtit på den genom fondens placeringar.
  3. Till kostnaderna för gravskötsel hör i tillägg till den regelmässiga skötseln också utgifterna för arbetsledning, maskiner och utrustning, planering samt förvaltning av fonden.
  4. Om kostnaderna för skötseln stiger mera än förmodat har församlingen, i förhållande till avtalet som ingåtts, rätt att sänka standarden på gravskötseln. Församlingen skall under en månads tid genom meddelande i en på orten allmänt spridd tidning och på församlingens anslagstavla informera om att standarden på skötseln ändras.
  5. Om utseendet på graven som getts för skötsel utan kyrkofullmäktiges eller annan behörig myndighets tillstånd ändras så att kostnaderna för skötseln stiger, har församlingen rätt att sänka standarden på gravskötsel och förkorta tiden för skötsel utan att meddela detta på förhand. Den som ingått skötselavtalet skall dock inom en månad informeras om ändringen av skötseln, om församlingen har hans adress. Församlingen skall dessutom informera om saken genom ett meddelande som under en månad skall finnas på församlingens anslagstavla.
  6. Församlingen svarar inte för skada som orsakas av krig, illgärningar, avvikande väderförhållanden eller andra orsaker som inte beror på församlingen.

 

 

Gravvårdsavgifter

 

Kaskö församlings medlem

Övriga

1 år, 1 plats

58,50 €

72,00 €

1 år, 2+ platser

78,00 €

96,00 €

5 år, 1 plats

260,00 €

320,00 €

5 år, 2+ platser

325,00 €

400,00 €


Rätning av gravsten

 

Kaskö församlings medlem

Övriga

Liten eller medelstor sten

26,00 €

26,00 €

Stor sten

52,00 €

52,00 €

Rätning av blomsterloge

19,50 €

19,50 €

 

Extra arbete för gravvård 40,00 € / timme.