Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Hautainhoito

 

Haudanhoitosopimukset

Haudan haltija voi tehdä Kaskisten seurakunnan kanssa sopimuksen Kaskisten hautausmaalla sijaitsevan haudan hoidosta määräajaksi.

Sopimuksenalaiset työt

- haudan pinnan nurmihoito
- haudan pinnan hiekkahoito
- kukat ja kukkien hoito kesällä
- kastelu
- syksyllä: kanervan laittaminen haudalle
- jouluaattona: kynttilän laittaminen haudalle

Hoidossa noudatetaan sitä keskitasoa, mikä seurakunnan hoitoon uskottujen hautojen hoidossa on yleistä.

Seurakunnan kanslia: puh. 0400 267 925, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Haudanhoitosopimukseen liittyvät yleiset sopimusehdot

  1. Seurakunnalle tulevat haudanhoitomaksut kirjataan seurakunnan hautainhoitorahastoon, jota hoidetaan ja pidetään erillään seurakunnan muista rahavaroista. Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla. Seurakunnan verovaroja ei käytetä haudanhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen.
  2. Haudanhoitoon käytetään sopimusaikana maksettu hoitomaksu sekä sille rahaston sijoituksista kertynyt tuotto.
  3. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.
  4. Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakunta on oikeutettu alentamaan haudanhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason muutoksesta seurakunnan on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
  5. Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakunta on oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen osoitteensa on seurakunnan tiedossa. Lisäksi seurakunnan on ilmoitettava asiasta seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
  6. Seurakunta ei vastaa vahingoista, joita aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet taikka muut seurakunnasta riippumattomat syyt.

 

Haudanhoitomaksut

Kaskisten srk:n jäsenet

Muut

1 vuosi, 1 paikka

58,50 €

72,00 €

1 vuosi, 2 + paikkaa

78,00 €

96,00 €

5 vuotta, 1 paikka

260,00 €

320,00 €

5 vuotta, 2 + paikkaa

325,00 €

400,00 €


Hautakiven oikaiseminen

Kaskisten srk:n jäsenet

Muut

Pieni tai keskikokoinen kivi

26,00 €

26,00 €

Suuri kivi

52,00 €

52,00 €

Kukka-aition oikaiseminen

19,50 €

19,50 €

 

Hautainhoidon lisätyöt 40,00 € / tunti.