Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Möten öppna endast för medlemmar i kyrkorådet

Kyrkorådet


Kyrkorådet 2015-2016


Cappel Tommi (Viitanen Eeva), viceordförande

Björkqvist Inger (Pihl Ulla)
Karlsson Kenneth (Häggblom Stig Göran)
Lammi Aki (Cappel Anni)
Nykänen Ingrid (Wikman Nina)
Viitanen Aarno (Pertti Mikkola)

Föredragningslista
19.1.2015 (Word-dokument)
16.2.2015 (Pdf-dokument)
3.3.2015 (Pdf-dokument)
13.4.2015 (Pdf-dokument)
20.5.2015 (Word-dokument)
9.6.2015 (Word-dokument)
21.9.2015 (Pdf-dokument)
12.10.2015 (Pdf-dokument)
16.11.2015 (Pdf-dokument)
8.12.2015 (Pdf-dokument)
18.1.2016 (Pdf-dokument)
22.2.2016 (Pdf-dokument)
29.3.2016 (Pdf-dokument | Bara på finska)
16.5.2016 (Pdf-dokument)
27.6.2016 (Pdf-dokument)
5.9.2016 (Pdf-dokument)
18.10.2016 (Pdf-dokument)
15.11.2016 (Pdf-dokument)
30.1.2017 (Pdf-dokument)
27.2.2017 (Pdf-dokument)
14.3.2017 (Pdf-dokument)
30.5.2017 (Pdf-dokument)
15.8.2017 (Pdf-dokument)
10.10.2017 (Word-dokument)
13.11.2017 (Word-dokument)