Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Möten öppna för alla

Kyrkofullmäktige


Kyrkofullmäktige 2015-2018


Nykänen Ingrid, ordförande
Aarnio Juhani, viceordförande

Björkqvist Inger
Cappel Anni
Cappel Tommi
Häggblom Stig-Göran
Jokiranta Michael
Lammi Aki
Skur Catharina
Viitanen Aarno
Wikman Nina


Föredragningslista
26.1.2015 (Pdf-dokument)
8.6.2015 (Pdf-dokument)
31.8.2015 (Pdf-dokument)
15.12.2015(Pdf-dokument)
18.1.2016 (Pdf-dokument)
9.2.2016 (Pdf-dokument)
18.4.2016 (Pdf-dokument)
15.11.2016 (Pdf-dokument)
12.12.2016 (Pdf-dokument)
30.1.2017 (Pdf-dokument)
30.5.2017 (Pdf-dokument)
13.11.2017 (Word-dokument)