Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp för uppfostringsärenden

Häggblom Stig Göran
Markkanen Erkki
Mäntymaa Terhi
Pettersson-Fernholm Natascha
Wikman Nina

 

Arbetsgrupp för mission och diakoni

Aho Anneli
Björkqvist Inger
Hauta-Aho Paula
Hänninen Irene
Långfors Ulrika
Niemi Liisa
Nykänen Ingrid
Tolmunen Sirkka-Liisa

 

Arbetsgrupp för musik o kulturarbete

Bärnlund Stina
Cappel Anni
Kuhalampi Vuokko
Nylund Petra
Sarvilahti Raija