Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Gudstjänstlivet

Gudstjänsterna söndagar kl.11.00 i kyrkan. Nattvard en gång per månad

Morgonbön onsdagar kl.08.00 i kyrkan

Bibelgrupp i kyrkan.