Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Missionsarbetet

Kvinnornas missionscafé

Gruppen samlas varannan torsdag kl.17-19 i församlingscentret

  • Missionsarbetet lyfts fram
  • Handarbete för missionen för den som vill
  • Läsning, sång och diskussion
  • Lätt servering

Missionärerna

SAT-7 radio- och tv-arbete. Läs mera.

Joel Norrvik är församlingens missionär i Mongoliet