Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Diakoniarbete

Diakonimottagningen

Öppen måndagar kl.9-11 ingång från Parkgatans sida

Telefon: 040 156 2362

Dagkretsen

Varannan vecka onsdagar kl.13.00 i församlingscentret. Trevlig gemenskap, allsång, program och kafeserving

Stickcafé

Varannan onsdag kl.13.00 i församlingscentret

Matutdelning

Matutdelning på måndagar kl. 14.15.