Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Kaskö kyrka

Kyrkan är den första egentliga kyrkobyggnaden i Kaskö. Den blev färdig 1965 och rymmer 200 personer. Den planerades av arkitektprofessor Erik Kråkström och altartavlan är målad av Åke Hellman. I kyrkan finns både kyrkosal och församlingssal. Kyrkan har obehindrat tillträde och är utrustad med handikapptoalett, ramp och en induktionsslinga.

Kaskö kyrka ::Kaskö kyrka. Kaskö kyrka ::Kaskö kyrka. Kaskö kyrka ::Kaskö kyrka.
 

Församlingscenter

Seurakuntakeskus ja kirkkoherranvirasto ::Seurakuntakeskus ja kirkkoherranvirasto Arbetet med det nya församlingscentret påbörjades år 2008. Huvudentreprenörer har varit planeringsbyrå Talotuuma från Kristinestad samt arkitektbyrå Mattias Smeds från Vasa. I det nya centret finns förutom pastorkansliet även barn- och ungdomsutrymmen samt ett café.

 

Café Johannes

Café Johannes 3:16 (Rådhusgatan 47)

Öppet:
Mo - fre klockan 10-15

Café Johannes 3:16 ::Café Johannes 3:16 Kasköborna var ivriga att ge förslag till namnet på församlingens Café under våren 2009, förslagen var ca hundra till antalet. Intresset för caféts verksamhet har fortsatt efter öppningen. Stället besöks dagligen och det finns ett dussin stamkunder som är på plats varje dag.

Det har ordnats privata tillställningar under veckosluten, bl.a. dop minnestund och födelsedagsfest förutom församlingens egna familjeluncher och filmkvällar. Vårt motto håller: "När vi halverar priserna, fördubblas kundantalet."

 

Kapellet

Kapellet byggdes 1954.

 

Begravningsplats

Begravningsplats ::Begravningsplats Begravningsplanen i Kaskö är uppdelad i en gammal och en ny sida. På gamla sidan finns omkring 1700 personer begravade. På nya sidan som togs i bruk för snart 30 år sedan finns omkring 230 personer begravda.

 

Fredriksberg

Många församlingar, för att inte säga de flesta, äger skog och mark. Kaskös lilla församling har inga stora egendomar, men äger ändå en egen liten ö. Ön ligger rakt framför Kaskö stad, alldeles bredvid färjfästet. När man står på den lilla ön och tittar mot vår egen hem-ö så visar sig Kaskö från sin allra bästa sida. Några har råkat besöka ön och börjat fundera över dess historia.

Öns födelse är såtillvida speciell eftersom det berättas att den har uppstått av det material som skeppen har använt som barlast. När vi ser på gamla bilder, kan vi se, att det har funnits byggnader på ön och husgrunderna finns ännu kvar på ön. Träden är inte so många.

Äldre kasköbor berättar att ön var ett populärt utflyktsmål i mitten av 1900-talet. Det fanns en väldigt bra simstrand på ön. För att komma till ön måste man naturligtvis ro. Vi vet också att man för att bli simmagister måste simma 400 meter, från stadens strand till Fredriksberg eller Lillgrund som ön också kallas.

De byggnader som vi kan se på äldre bilder har försvunnit och enligt en del historier har blixten slagit ner på ön och husen brunnit ner.

Julia Ågren Marshall, som var född 3.4.1894 på Eskilsö, flyttade till Amerika i början av 1900-talet. Hön gifte sig med George Marshall och arbetade bl.a. i New York. De brukade besöka FInland när de hade semester och de ville gärna bygga en egen sommarstuga här. Ur dokument vid Kaskö församling framgår att Julia och George Marshall 9.9.1930 först köpte halva ön jämte fastigheter av Petter och Ida Hertsböle. Senare erbjöds de att köpä även den andra halvan av ön 26.11.1934 av Vilhelm Wennerholm.

I september 2008 berättade Julia Marshalls kusin Oscar Ågrens döttrar Greta Denesevich och Ebba Ågren, att Julia och George Marshall tänkte bygga till och renovera byggnaderna på ön så att de kunde användä dem som sommarbostad när de semestrade i FInland. Andra världskriget avbröt alla deras planer eftersom Julia Marshall blev änka innan kriget tog slut.

Eftersom de inte hade egna barn, beslöt Julia Marshall att hon skulle testamentera hela Fredriksberg till Kaskö församling 16.5.1977. Julia Marshall dog 1992 i Long Branch, New Jersey, när hon var 98 år. Greta Denesevich tog hand om Julia Ågren Mashall eftersom hon var hennes enda släkting de sista åren.

En viktig tidpunkt i öns historia är när Vägverket i tiderna vill att färjförbindelsen till Eskilsö skulle gå via Fredriksberg. Kaskö församling vägrade  gå med på arrangemanget.

Trettioett år ha hunnit passera sedan ön bytte ägare. Ön har hittills haft mycke liten betydelse i församlingens verksamhet, men tack vare ett initiativ har församlingen beslutat att iordningställa ön som rekreationsområde för församlingsborna. Tack vare den lättillgängliga färjförbindelsen är ön ett ypperligt mål för avkopplande utfärder och passar perfekt som utflyktsmål på söndagar, både med och utan familj! Målet är att städa upp ön med talkokrafter och att bygga en grillplats. Eventuellt kunde man också tänka sig någon slags paviljong med sittplatser också.