Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Dop

Lutherska kyrkan har barndop, precis som andra stora kyrkosamfund i världen. Om någon inte är döpt som barn och vill bli döpt senare i livet är det naturligtvis också möjligt.

Dop ::Dop. Dopet är utgångspunkten för tron och grunden för de övriga kyrkliga förrättningarna. Det är ett evigt förbund mellan Gud och människan. Dopet är en glädjens högtid, där vi tackar Gud som gett oss livet.

Mera information om ämnet finner du från Finlands evangelisk-lutherska kyrkans hemsida. Klicka här.

 

Skriftskolan och konfirmation

De flesta finländska ungdomar går i skriftskola. Skriftskolan och konfirmationen ger en möjlighet att stanna upp och fundera över livet.

Skriftskolan ::Skriftskolan. I konfirmationen är det fråga om samma nåd som i dopet. Gud vill stärka den unga människan i hennes tro och välsigna henne i ett nytt skede av hennes liv.

Faddrarna kan vid konfirmationen vara med om att välsigna den unga tillsammans med församlingens anställda. I konfirmationen ber också hela församlingen för de unga. De unga deltar för första gången självständigt i nattvarden.

Mera information om ämnet finner du från Finlands evangelisk-lutherska kyrkans hemsida. Klicka här.

 

Vigsel

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. (1. Kor. 13:4)

hkimppu ::Vigsel och äktenskap. Det centrala i den kyrkliga vigseln är bönen om välsignelse. De som ska vigas överlämnar varandra och sitt förbund i Guds händer.

Församlingen ber om Guds välsignelse för makarna. Det är inte bara människorna som bestämmer över förbundet. Gud välsignar parets liv tillsammans.

Då brudparet uttrycker sin vilja att älska varandra förbinder de sig att ingå äktenskap och att göra sitt bästa för att båda två ska vara lyckliga i äktenskapet.

Mera information om ämnet finner du från Finlands evangelisk-lutherska kyrkans hemsida. Klicka här

 

Jordfästning

Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. (Ps 103:15-17)

Begravning ::Begravning. I och med bortgången av en av våra närmaste når vi livets yttersta gränser. Sorgen uppfyller vardagen. Vi upplever hur begränsat vårt eget liv är. Ändå får vi i trygghet lämna både vårt eget och den bortgångnas liv i Guds händer. Jesus Kristus har i sin uppståndelse övervunnit döden och också för oss öppnat vägen till evigt liv. Vi har ett hopp om ett återseende.

Det är skäl att ta emot hjälp av vänner och de närmaste. Också de församlingsanställda kan vara ett stöd och hjälpa till med att planera och genomföra begravningen.

Begravningen är en möjlighet till gemensam sorg och tröst. Med tacksamhet för den tid man upplevt tillsammans får man följa den bortgångna på hans sista färd. Man tar avsked av den bortgångna med bekanta psalmer och tröstande bibelställen. Tillsammans får man be Gud om kraft i saknaden och sorgen.

Mera information om ämnet finner du från Finlands evangelisk-lutherska kyrkans hemsida. Klicka här.

 

Nattvard

Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi - fast många - en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd. (1 Kor 10:16–17)

Nattvard ::Nattvard. Kvällen innan Jesus dog firade han måltid med sina lärjungar. Han välsignade brödet och vinet och uppmanade lärjungarna att fira gemensam måltid till hans minne.

Nattvarden är en helig måltid. Brödet och vinet är Kristi sanna kropp och blod. När vi firar nattvard kommer vi ihåg Jesu död på korset. Han dog och tog på sig straffet i alla människors ställe.

Alla som tar emot nattvarden får sina synder förlåtna. När vi i tro på Kristus tar emot brödet och vinet blir det en andlig måltid som förenar oss med Kristus och ökar kärleken till vår nästa.

Det här händer inte bara genom att vi äter och dricker. Gud väcker vår tillförsikt till att Kristi kropp är livets bröd och Kristi blod är odödlighetens källa.

Nattvarden bekräftar det andliga liv som fått sin början i dopet och löftet om evigt liv. Det är en gemenskapens, glädjens och tacksägelsens måltid.

Mera information om ämnet finner du från Finlands evangelisk-lutherska kyrkans hemsida. Klicka här.