Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Kaste

Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky:

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. ::Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja jota ei ole kastettu. Kasteeseen perustuvat muut kirkolliset toimitukset.  Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Käytännön ohjeita:
* Jos lapselle annetaan nimi kasteen yhteydessä, kaste on järjestettävä kahden kuukauden kuluessa syntymästä.
* Ainakin toisen vanhemmista on oltava kirkon jäsen.
* Lapsella tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ovat rippikoulun käyneitä sekä konfirmoituja.
* Kastepaikka voi olla kotikirkko, oma koti tai joku muu paikka. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta muukin viikonpäivä käy.
* Kotikastetta varten tarvitaan kastepöytä. Se peitetään valkealla liinalla ja pöydälle asetetaan kastemalja, Raamattu, kukkia ja kynttilä. Kastemaljaksi käy esimerkiksi lasikulho tai muu kaunis astia. Maljaan pannaan lämmintä vettä ennen kastetoimituksen alkua. Pieni valkoinen liina varataan lapsen pään kuivaamista varten. Lapsi puetaan valkoiseen kastemekkoon.

Lisää tietoa kasteesta ja sen merkityksestä löydät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuilta seuraamalla tätä linkkiä.

 

Rippikoulu ja konfirmaatio

Suurin osa suomalaisista konfirmoidaan teini-ikäisenä käydyn rippikoulun yhteydessä. Rippikoulu ja konfirmaatio tarjoavat mahdollisuuden pohtia elämää ja pysähtyä katsomaan missä nyt mennään.

Jumala haluaa vahvistaa konfirmoitavaa uskossa ja siunata uudessa elämänvaiheessa ::Jumala haluaa vahvistaa konfirmoitavaa uskossa ja siunata uudessa elämänvaiheessa. Konfirmaatiossa on kyse samasta armosta kuin kasteessa. Jumala haluaa vahvistaa konfirmoitavaa uskossa ja siunata uudessa elämänvaiheessa.

Kummit voivat konfirmaatiossa osallistua nuoren siunaamiseen seurakunnan työntekijöiden kanssa. Konfirmaatiossa koko seurakunta rukoilee nuoren puolesta. Nuoret osallistuvat ensimmäistä kertaa itsenäisesti ehtoolliselle.

Lisää tietoa rippikoulusta ja konfirmaatiosta voit lukea Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuilta tästä linkistä.

 

Vihkiminen ja avioliitto

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. (1. Kor. 13:4)

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivut antavat laajasti lisää tietoa ja ohjeita avioliitosta ja vihkimisestä tässä linkissä.

 

Hautaaminen

Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. (Joh. 14:1-2)

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin. Jeesuksen sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Surun keskellä läheisten tuki on tärkeää. ::Surun keskellä läheisten tuki on tärkeää. Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen. Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Lisää tietoa hautaamisesta löydät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuilta täältä.

Käytännön ohjeita:
* Omaiset ottavat yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai suoraan kirkkoherraan. Kirkon kellot soitetaan seuraavana arkipäivänä klo 10.
* Siunausta varten varataan kirkko tai kappeli ja muistotilaisuus voidaan järjestää seurakuntasalissa. Kirkkoherran ja kanttorin kanssa sovitaan ohjelmasta.
* Hautapaikasta sovitaan kirkkoherranvirastossa tai seurakuntamestarin kanssa.

 

Ehtoollinen

Jeesus aterioi yhdessä opetuslastensa kanssa kuolemaansa edeltävänä iltana. Jeesus siunasi leivän ja viinin, ja kehotti opetuslapsia viettämään yhteistä ateriaa hänen muistokseen.

Kun Kristukseen luottaen otamme vastaan leivän ja viinin, se on hengellinen ateria, joka yhdistää meidät Kristukseen ::Kun Kristukseen luottaen otamme vastaan leivän ja viinin, se on hengellinen ateria, joka yhdistää meidät Kristukseen. Ehtoollinen on pyhä ateria. Leipä ja viini ovat Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Kun vietämme ehtoollista, muistamme Jeesuksen kuolemaa ristillä. Hän kuoli ja kärsi rangaistuksen kaikkien ihmisten sijasta.

Jokainen ehtoollisen vastaanottaja saa syntinsä anteeksi. Kun Kristukseen luottaen otamme vastaan leivän ja viinin, se on hengellinen ateria, joka yhdistää meidät Kristukseen ja lisää meissä rakkautta lähimmäisiimme.

Pelkkä syöminen ja juominen eivät saa sitä aikaan. Jumala synnyttää luottamuksen siihen, että Kristuksen ruumis on elämän leipä ja Kristuksen veri on kuolemattomuuden lähde.

Lisää opetusta ehtoollisesta saat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuilta tästä linkistä.