Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Tuleva toiminta 17.1.-18.2.2018

 

Matutdelning bakom församlingscentret på måndagar kl 14.15.

 

Diakonissa Anna-Liisa Kangas på tjänsteledig tills 28.1. Kontakta kyrkoherde vid behov.

 

 • Ons 17.1., 24.1.och 31.1. kl 19 Damkören, i kyrka
 • To 18.1. kl 18 Musiklekes i församlingscentret
  Musik,lek, pyssel. För barn under skolåldern.
 • Ons 24.1. kl 13 Dagkrets, Pirjo
 • To 25.1. kl 18 Musiklekis
 • To 1.2. kl 18 Musiklekis
 • Sö 4.2. kl 11 Fameljegudstjänst tvåspråkig, kyrkokaffe och Gemensam ansvar insamling öppnas.
 • Ons 7.2. kl 13 Dagkrets
 • Sö 11.2. kl 11 Högmässa
  Anders Kronlund
 • Ons 14.2. klo 18 Vändagens konsert i kyrkan
  Kollekt till Gemensam ansvar.
 • Ti 20.2. kl 18 Samvaro vid levandeljus med gudsord
  Cafe Joh.3:16 Pirjo, Hanna