Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

Kommande verksamhet 14.2.-19.3.2017

 

Matutdelning på måndagar kl. 14.15 bakom församlingscentret. 

 

 • Ti 14.2. kl 9 Bönestund, i församlingscentret
 • Ons 15.2. kl 19 Damkören i kyrkan
 • To 16.2. kl 18 Musiklekis, församlingscentret
 • Ons 22.2. kl 13 Dagkrets, församlingscentret
 • Ons 22.2. klo 19 Damkören
 • To 23.2. kl 18 musiklekis
 • Sö 26.2. kl 11 Gudstjänst på svenska
  Damkören, Hann, Pirjo, Siv
 • Ti 28.2. kl 9 Bönestund
  Fastetid börjar
 • Sö 5.3. kl 11 Tvåspråkig gudstjänst, ga-lunch
  Pastor Henna Salo predigar, Eliisa liturg, Hanna, ga-musikgruppen, Siv.
 • Ons 8.3 kl 13 Dagkrets
 • Ons 8.3. kl 19 Damkören
 • To 9.3. kl 18 Musiklekis
 • Ti 14.3. kl 9 Bönestund
 • Ons 15.3. kl 19 Damkören
 • To 16.3. kl 18 Musiklekis
 • Sö 19.3. kl 11 Tvåspråkig gudstjänst
 • Sö 19.3. kl 13.30 Eftermiddagskaffe och psalmsångsskolan, vi sjungar nya psalmer.