Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)

EN DIAKONITJÄNST PÅ DELTID 60 % LEDIGANSLÅS ATT SÖKAS

 

Församlingen söker en deltids diakon. Kompetens enligt kyrkostyrelsens beslut 122. Tjänsten förutsätter språkkunskaper i finska och svenska. Lön enligt kravgrupp 502. Till uppgifterna hör att leda grupper, sköta on utdelning av bidrag, GA-insamling, möta människor i olika livssituationer och delta i församlingens puls. Läkarintyg och utdrag ut brottsregister ska uppvisas före mottagandet av tjänsten. Prövotid sex månader.

Ansökningstiden utgår 8.9.2017 kl. 16. Intervju 14.9.2017.
Ansökningar till Rådhusgatan 47, 64260 Kaskö.

Tilläggsuppgifter ges av Pirjo Lyytinen 045 6719 471.