Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)
"I större händer" -jubileumsbok
Säljs i kyrkoherdeämbetet alltid när någon av de anställda är på plats. Kan också reserveras från de anställda.
Kan köpas också hos Alekser när kontorslokalen är oppen, ti och ons kl. 13-17. Adress Alexandersgatan 20.
Pris 20,00 € / st, 50,00 € / 3 st